0086-571-88220971 [email zaštićen]

Vakuumskom pumpom sa tekućim trakama lako je upravljati i može se koristiti u nekoliko aplikacija u raznim industrijama. Pumpa za tekuće trake radi sa brtvilom potrebnim za njen rad. Ova tečnost može biti voda, ulje ili bilo koje drugo otapalo koje se sigurno rotira rotorom unutar kućišta pumpe.

Kako se osovina okreće, centrifugalnom silom koja nastaje nastaje tečni pojas rotirajuće radno kolo. Ovaj pogon drži prsten tečnosti na unutrašnjoj zidnoj strukturi crpne komore. Budući da je radno kolo smješteno ekscentrično u odnosu na pumpnu komoru, dubina pristupa lopatica u prsten tečnosti opada i poboljšava se okretanjem radnog kola. To stvara sve veću količinu ćelija na ulaznoj strani, stvarajući vakuum.

Na strani otvora za pražnjenje, volumen ćelije radnog kola se smanjuje kako se lopatice pomiču dalje u tečni pojas. To povećava pritisak dok se ispuštanje ne odvija kroz otvor za pražnjenje.

Kontinuirani protok osvježavajuće tekućine za brtvljenje dovodi se u pumpu kroz ulaz za tekućinu za brtvljenje.

U slučaju dvostepene pumpe sa tekućinom, pražnjenje iz Vakuumska pumpa sa tekućim prstenom porculan početna faza se ne ispušta u atmosferu. Umjesto toga, početni stupanj se ispušta kroz razdjelnik koji vodi do drugog stupnja, zajedno s prorezom za pražnjenje smještenim na međupovršini između impelera prvog i drugog stupnja.

Leva ikona menija